Інженерно-технологічний інститут

Професорсько-викладацький склад

В інституті працює 136 співробітників, у тому числі 105 викладачів (77,2%). З них на постійній основі 63 (60%).

Серед викладачів 14 (13,3%) докторів наук, із них 9 працюють на постійній основі (8,5%), кандидатів наук – 59 (56,1%), із них на постійній основі – 23 особи, що становить 21,9%.

З науковим ступенем – 73 (69,5%), на постійній основі – 32 (30,4%).

На кафедрі автомобільного транспорту працює 35 співробітників, у тому числі 30 викладачів (85,7%). Із них на постійній основі 11 (31,4 %). Серед викладачів 3 (10%) – доктори наук, із них 1 працює на постійній основі (3,3%), кандидатів наук – 23 (76,6%), із них на постійній основі – 5 осіб (16,6%). Із науковим ступенем – 26 (86,6%, ), на постійній основі – 6 (20%).

На кафедрі дизайну працює 24 співробітники, в тому числі 21 викладач (87,5%). Із них на постійній основі 13 (61,9 %). Серед викладачів кандидатів наук та заслужених діячів – 7 (33,3%), із них на постійній основі 4 особи (19%).

На кафедрі побутової електронної апаратури працює 21 співробітник, у тому числі 18 викладачів (85,7%). Із них на постійній основі 15 (83,3%). Серед викладачів 2 (11,1%) – доктори наук, із них 1 працює на постійній основі (5,5%); кандидатів наук – 8 (44,4%), із них на постійній основі – 2 особи (11,1%). З науковим ступенем – 10 (55,5%, ), на постійній основі – 3 (16,6%).

На кафедрі технології харчування працюють 19 співробітників, у тому числі 15 викладачів (78,9%). Із них на постійній основі 9 (60%). Серед викладачів кандидатів наук 12 (80%), із них на постійній основі – 5 осіб (33,3%).

На кафедрі хімії та новітніх хімічних технологій працюють 19 співробітників, у тому числі 16 викладачів (84,2%). Із них на постійній основі 14 (87,5%). Серед викладачів 5 (31,2%) – доктори наук, із них 3 (18,7%) працюють на постійній основі, кандидатів наук – 9 (56,2%), із них на постійній основі 6 осіб (37,5%). Із науковим ступенем – 14 (87,5%, ), на постійній основі – 9 (56,2%).

Керівництво кафедрами інституту здійснюють особи, які працюють на постійній основі та мають відповідний науковий ступінь і досвід керування кафедрами. Всі викладачі мають базову вищу освіту з дисциплін, які викладають.

Основний викладацький склад інституту має досвід практичної роботи на виробництві або в науково-дослідних установах. Мають педагогічний стаж 10 років і більше 68 осіб (64,7%), 5 років і більше 21 особа (20%), 16 осіб мають досвід роботи менше 5 років (15,3%).

Серед професорсько-викладацького складу ІТІ 7 викладачів, які мають почесні звання:

Дубинець Олександр Іванович

 

Гук Олександр Йосипович – Заслужений працівник культури;

Ворона Олександр Васильович – Заслужений діяч мистецтв;

Ломовський Анатолій Іванович – Заслужений художник України

Кравець Іван Андрійович – Заслужений діяч науки і техніки України;

Крупа Олексій Арсентійович – Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки;

Лудченко Олександр Артемович – Заслужений працівник транспорту України, Заслужений раціоналізатор мінтранспорту;

Яхно Олег Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України.

Відмінниками освіти України є:

Хлопяк

Олена Костянтинівна

Ромоданова

Валентина Олександрівна

Академіками галузевих академій є:

Кіндрачук Мирослав Васильович