F:\Kolyada comp\Переносной винчестер на 250Гб\Історія Університету Україна\В історію УУ від Коляди\Фото і до фото\Кадровий склад\Ректорат\Бебик\P1014344.JPG

Інститут права та суспільних відносин

 Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

Кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій створена у 2004 році. З 2004 по 2012 р. кафедру очолює професор, доктор педагогічних наук, проректор з інформаційно-аналітичної роботи Бебик Валерій Михайлович.

 

Бебик Валерій Михайлович – завідувач кафедри ґлобалістики, політології та соціальних комунікацій Інституту права та суспільних відносин, проректор з інформаційно-аналітичної роботи, доктор політичних наук (1996), професор, голова правління Всеукраїнської асоціації політичних наук (з 03.2007), Почесний доктор, академік Міжнародної кадрової академії (1997), Почесний доктор Вісконсінського міжнародного університету (США, 1999), Почесний професор Азербайджанського міжнародного університету (Баку, 1999), Почесний професор Вищої соціально-економічної школи Варшави (Польща, 2000), Почесний член Російського психологічного товариства (1997), експерт ООН з питань громадянського суспільства (1998), Почесний громадянин м. Атен (США, шт. Джорджія, 1995).

 

тел. (044) 428-89-07

 

 

Професорсько-викладацький склад

На кафедрі працює 31 викладач, які проводять виховну роботу під час аудиторних занять та при проведенні наукових та інших заходів. Серед них завідувач кафедри, 7 професорів, 12 доцентів, 8 старших викладачів, 4 асистенти.

 Куйбіда Василь Степанович – доктор наук з державного управління, професор, екс-Міністр з питань регіонального розвитку, та будівництва, народний депутат України і мер м. Львова;

Кудряченко Андрій Іванович – доктор історичних наук, професор, директор Інституту європейських досліджень НАН України; екс-радник-посланник Посольства України в Німеччині;

Ткач Олег Іванович – доктор політичних наук, професор, відомий політолог-міжнародник (спеціалізація – Латинська Америка);

Базів Василь Андрійовичкандидат політичних наук, професор, Надзвичайний і Повноважний Посол України, екс-заступник голови Адміністрації Президента України, спічрайтер Л.Кучми;

Машовець Микола Павлович кандидат філософських наук, доцент, відомий філософ і педагог;

Слісаренко Ігор Юрійович кандидат філологічних наук, доцент, магістр паблік рилейшнз Лондонської школи економіки (Лондонський університет), відомий журналіст («1+1», 5 канал, УТ-1, СТБ);

Галактіонова Ірина Володимирівна кандидат політичних наук, доцент, доктор філософії Люблінського університету ім. М.Склодовської-Кюрі (Польща);

Соловій Галина Романівна – кандидат філологічних наук, доцент, доктор філософії Люблінського університету ім.  М.Склодовської-Кюрі (Польща);

Кочура Наталія Михайлівна кандидат філософських наук, доцент, дослідник українознавства та ін.

Кількість академіків, членів-кореспондентів Академії наук – 2 (Бебик В.М., Базів В.А.).

Кількість докторів наук – 4 (Бебик В.М., Гонюкова Л.В., Куйбіда В.С., Ткач О.І.).

Кількість кандидатів наук – 14.

Н кафедрі діє наукова школа з політології та соціальних комунікацій, в якій підвищують наукову кваліфікацію 13 аспірантів і 10 викладачів. Упродовж 2010-2011 н.р. кафедра працювала за науковою тематикою «Соціально-політичні та інформаційно-комунікаційні проблеми становлення глобального громадянського суспільства» (Номер та дата Держреє-страції в УкрІНТЕІ №0110 U 006273).

Захищено 3 кандидатських дисертації:

1. Бондар Ю.В. Становлення та еволюція національного інформаційного простору України в процесі формування демократичної політичної культури українського суспільства», спеціальність:  23.00.03 – політична культура та ідеологія

2. Трач Н.О. Соціально-психологічні та інформаційно-комунікаційні механізми політичного лідерства, спеціальність: 23.00.02 – політичні інститути і процеси

3. Кіслов Д.В. Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом», спеціальність: 21.01.01 – основи національної безпеки держави (політичні науки)

Підготовлено до захисту 5 кандидатських дисертацій: Охотникова О., Шутов Р., Покровська К., Микитів О., Савич В.

Професорсько-викладацьким складом кафедри видані 1 колективна монографія, 30 статей у наукових фахових виданнях та 20 тез доповідей.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

 

з/п

Прізвище, імя, по батькові

Посада

Вчене звання

Науковий ступінь

1

Бебик Валерій Михайлович

завідувач, професор

проф.

д.політ.н.

2

Гонюкова Лілія Василівна

професор

доц.

д.н. з держ. управл.

3

Куйбіда Василь Степанович

професор

проф.

д.н. з держ. упр.

4

Ткач Олег Іванович

професор

доц.

д.політ.н.

5

Базів Василь Андрійович

професор

 

к.пол.н.

6

Машовець Микола Павлович

професор

доц.

к.філос.н

7

Лісніченко Василь Васильович

професор

 

 

8

Бойко Тетяна Іванівна

доцент

 

к.філос.н.

9

Галактіонова Ірина Володимирівна

доцент

 

к.пол.н

10

Гудим-Левкович Олександр Миколайович

доцент

 

к.і.н.

11

Козьма Василь Васильович

доцент

 

к.політ.н.

12

Кочура Наталія Миколаївна

доцент

 

к.філос.н.

13

Петренко Євген Дем'янович

доцент

 

к.і.н.

14

Петренюк Сніжана Романівна

доцент

 

к.філос.н.

15

Слісаренко Ігор Юрійович

доцент

доц.

к.філос.н.

16

Соловій Галина Романівна

доцент

 

к.філол.н.

17

Сорока Михайло Михайлович

доцент

 

 

18

Чижова Олена Михайлівна

доцент

доц.

к.пол.н.

19

Шевченко Сергій Леонідович

доцент

 

к.філос.н.

20

Женжера Сергій Володимирович

ст. викладач

 

 

21

Кобржицький Вячеслав Всеволодович

ст. викладач

 

 

22

Романенко (Гришанова) Тетяна Василівна

ст. викладач

 

 

23

Рясенко Олена Вікторівна

ст. викладач

 

 

24

Савич Віта Олексіївна

ст. викладач

 

 

25

Савич Інна Олексіївна

ст. викладач

 

 

26

Суддя Віталій Іванович

ст. викладач

 

 

27

Чередник(Коломієць)Оксана Василівна

ст. викладач

 

к.філос.н.

28

Гончар Інна Іванівна

асистент

 

 

29

Колесникова Ніна Петрівна

асистент

 

 

30

Москаленко Ольга Петрівна

асистент

 

 

31

Покровська Катерина Іванівна

асистент

 

 

 

Дисципліни, закріплені за кафедрою:

 

1. PR у політиці

2. Аналіз, прогноз та прийняття рішень у політиці

3. Вища освіта і Болонський процес

4. Вступ до аналізу публічної політики

5. Вступ до геополітики

6. Вступ до політичної журналістики

7. Вступ до спеціальності

8. Етика та естетика

9. Етнополітологія

10. Загальна теорія політики

11. Інформаційні війни

12. Інформаційні системи і технології в політичній науці

13. Інформаційно-комунікативний менеджмент

14. Історія зарубіжних політичних вчень

15. Історія зарубіжної філософії

16. Історія політичних та правових вчень

17. Історія політичної думки в Україні

18. Історія та теорія політичних партій

19. Історія України

20. Історія української культури

21. Історія філософії

22. Історія філософії України

23. Культурологія

24. Культурологія (етика та естетика)

25. Культурологія (культурологія, етика та естетика)

26. Логіка

27. Методика викладання соціально-політичних дисциплін

28. Методологія політичної науки

29. Міжнародні системи та глобальний розвиток

30. Організація та планування PR кампаній

31. Основи демографії

32. Основи геополітики

33. Основи соціального управління

34. Паблік рилейшнз

35. Політична історія

36. Політична культура

37. Політична регіоналістика

38. Політична система України

39. Політична соціологія

40. Політична філософія

41. Політичне лідерство та політичні еліти

42. Політичні системи світу

43. Політологія

44. Порівняльна політологія

45. Прикладна політологія

46. Релігієзнавство

47. Соціальна і політична психологія

48. Соціальна політика в Україні

49. Соціальна структура суспільства

50. Соціальна філософія

51. Соціологія

52. Соціологія громадської думки

53. Структура та функції державного управління

54. Сучасна зарубіжна політологія

55. Філософія

56. Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика та естетика)

57. Філософські проблеми наукового пізнання

58. Філософські проблеми сучасного природознавства

59. Філософська і політична антропологія