Хижняк_Ігор_АнтоновичМурашинolefir_2

Інститут права та суспільних відносин

Інститут права та суспільних відносин

Адміністрація

Фрицький Юрій Олегович —

завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор

У 1979 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, юридичний факультет за спеціальністю «Правознавство» (диплом із відзнакою В-1 № 533579). У 1994 році закінчив Німецьку Академію менеджменту м. Целе, Німеччина. (міжнародний сертифікат). У 1995 році закінчив Міжнародний інститут менеджменту Гернштайн (м. Відень, Австрія) (міжнародний сертифікат).

Кандидат юридичних наук з 1985 року (диплом ЮР № 003181). Вчене звання доцента присвоєно в 1991 році. (атестат ДЦ № 000130).

Доктор юридичних наук із 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.867.01 Інституту законодавства Верховної Ради України за спеціальністю 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право.

Докладніше...

Хижняк Ігор Антонович —

завідувач кафедри міжнародної інформації, доктор політичних наук, професор політології, академік Української академії політичних наук

 

Автор наукових концепцій: 1. Соціальне регулювання сфери культури США 60-80-х років XX століття; 2. Культурні процеси в американському соціумі періоду індустріальних та пост індустріальних трансформацій (друга половина XX століття): соціально-політичний вимір; 3. Системні виміри сучасних політичних проблем в інформаційно-комунікативному просторі.

Більше 200 наукових праць англійською, російською, українською мовами, зокрема: 5 одноосібних монографій і 7 підручників: чисельні розділи в колективних монографіях, наукові статті, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях, у тому числі і в США.

Серед учнів вченого в США: співробітник ЦРУ; вищі офіцери ВМФ та морської піхоти США – 3; професори університетів США – 6; докторів філософії - 8; магістрів – 24.

Докладніше...

Мурашин Олександр Геннадійович

завідувач кафедри теорії

та історії держави і права,

доктор юридичних наук, професор,

член-кореспондент НАПрН України

по відділенню теорії та

історії держави і права

 

 

У 1982 році закінчив Київський державний інститут ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство». Доктор юридичних наук з 2001 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук захистив 14 листопада 2001 року у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка за спеціальністю: 12.00.01 – теорія держави і права; історія політичних і правових учень. Тема дисертації: «Акти прямого народовладдя у правовій системі».

Основні навчальні курси, які викладає: «Теорія держави і права», «Актуальні проблеми теорії держави і права».

Має понад 90 наукових праць, із них 2 монографії, 5 підручників, 1 навчальний посібник (усі мають гриф МОН України).

Докладніше...

Олефір Віктор Іванович —

проректор з наукової роботи Університету «Україна», завідувач кафедри цивільного, господарського та кримінального права, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України по відділенню державно-правових наук і міжнародного права

У 1983 р. закінчив Харківський юридичний інститут і почав працювати інспектором карного розшуку Жовтневого РВВС м. Києва. У 1989 р. закінчив ад’юнктуру Київської вищої школи МВС СРСР, захистив кандидатську дисертацію і залишився у цьому навчальному закладі викладачем, а згодом старшим викладачем на кафедрі адміністративного права. У 1995 р. В. І. Олефіра призначили заступником начальника слідчо-криміналістичного факультету з навчальної та наукової роботи. У 1998 р. йому присвоєно вчене звання доцента.

З грудня 2005 р. по 2010 р. обіймав посаду вченого секретаря Київського національного університету внутрішніх справ. У 2005 р. захистив докторську дисертацію, а через рік йому було присвоєно вчене звання професора.

Тематика та головні напрями наукової діяльності В.І. Олефіра: проблеми розвитку адміністративного законодавства, адмінвідповідальність, організаційно-правові питання державної міграційної політики, протидія нелегальній міграції та торгівлі жінками.

Докладніше…

Освіта: Київський політехнічний інститут, факультет систем управління (1976-1982); кандидатська дисертація "Соціально-психологічні аспекти депутатської діяльності" (Київський університет ім. Т. Шевченка, 1990); докторська дисертація "Політичний маркетинґ і менеджмент у демократичному суспільстві" (Інститут держави і права НАНУ, 1996).

Почесний доктор, академік Міжнародної кадрової академії (1997); Почесний доктор Вісконсінського міжнародного університету (США, 1999); почесний професор Азербайджанського міжнародного університету (Баку, 1999); Почесний професор Вищої соціально-економічної школи Варшави (Польща, 2000); Почесний член Російського психологічного товариства (1997); експерт ООН з питань громадянського суспільства (1998); Почесний громадянин м. Атен (США, штат Джорджія, 1995).

Докладніше...

 Бебик Валерій Міхайлович

проректор Університету "Україна",  завідувач кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, доктор політичних наук,  професор політології, Голова правління Всеукраїнської асоціації політичних наук, член Громадської гуманітарної ради при Президенті України

Фрицький