Програми для проведення фахових вступних випробувань

 

Фахові вступні випробування на ОКР "молодший спеціаліст" по мережі Університету "Україна"

Галузі знань

Спеціальності

Вступне випробування

Шифр

Найменування

Код

Назва

0201

Культура

5.02010501

Діловодство

Фахове вступне випробування

0202

Мистецтво

5.02020701

Дизайн

Фахове вступне випробування

0303

Журналістика та інформація

5.03030301

Видавнича справа та редагування

Фахове вступне випробування

0304

Право

5.03040101

Правознавство

Фахове вступне випробування

0305

Економіка та підприємництво

5.03050401

Економіка підприємства

Фахове вступне випробування

5.03050702

Комерційна діяльність

Фахове вступне випробування

5.03050801

Фінанси і кредит

Фахове вступне випробування

5.03050901

Бухгалтерський облік

Фахове вступне випробування

0306

Менеджмент і адміністрування

5.03060101

Організація виробництва

Фахове тестове випробування

0401

Природничі науки

5.04010602

Прикладна екологія

Фахове тестове випробування

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

5.05010101

Обслуговування програмних систем і комплексів

Фахове вступне випробування

5.05010201

Обслуговування комп'ютерних систем і мереж

Фахове вступне випробування

5.05010301

Розробка програмного забезпечення

Фахове вступне випробування

0502

Автоматика та управління

5.05020102

Обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

Фахове тестове випробування

0513

Хімічна технологія та інженерія

5.05130109

Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

Фахове вступне випробування

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602

Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Фахове вступне випробування

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

5.05170101

Виробництво харчової продукції

Фахове вступне випробування

1301

Соціальне забезпечення

5.13010101

Соціальна робота

Фахове вступне випробування

1401

Сфера обслуговування

5.14010101

Готельне обслуговування

Фахове вступне випробування

5.14010301

Туристичне обслуговування

Фахове вступне випробування

 

Фахові вступні випробування на освітній ступінь "бакалавр" по мережі Університету "Україна"

Напрями підготовки

Підрозділ

Бакалавр

Для споріднених спеціальностей

Для інших спеціальностей додатково

Здоров’я людини

Всі за винятком:

Прг

Анатомія людини

МІЕСТ

Біологія (Мелітополь)

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

ПІЕП

Біологія (Полтава)

Корекційна освіта (логопедія)

ММІРоЛ

Прг

Іноземна мова (Миколаїв)

Дизайн

Всі (ІТІ, ДнФ)

Прг

Математика

Документознавство та інформаційна діяльність

Всі

Прг

Іноземна мова

Філологія

ІФМК

Прг

Іноземна мова

ПІЕП

Українська мова (Полтава)

Економіка підприємства

РІ

Прг

Макроекономіка (Полтава)

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Економічна кібернетика

ММІРоЛ

Прг

Іноземна мова (Миколаїв)

Психологія

Всі за винятком:

Прг

Анатомія людини

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Соціологія (за видами діяльності)

ММІРоЛ

Прг

Іноземна мова (Миколаїв)

Видавнича справа та редагування

Всі (ІФМК, КІРоЛ) за винятком:

Прг

Іноземна мова

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Журналістика

ІФМК

Прг

Іноземна мова

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Облік і аудит

Всі за винятком:

Прг

Історія економіки та економічної думки

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Фінанси і кредит

Всі за винятком:

Прг

Історія економіки та економічної думки

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

ПІЕП

Макроекономіка (Полтава)

Менеджмент

Всі за винятком:

Прг

Історія економіки та економічної думки

КІП

Макроекономіка (Полтава)

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Управління персоналом та економіка праці

ММІРоЛ

Прг

Іноземна мова (Миколаїв)

Маркетинг

Всі (ІЕМ, ЛІРоЛ) за винятком:

Прг

Історія економіки та економічної думки

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Товарознавство і торговельне підприємництво

ММІРоЛ

Прг

Іноземна мова (Миколаїв)

Правознавство

Всі за винятком:

Прг

Теорія держави і права

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Біологія

ФБМТ

Прг

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

МІЕСТ

Прг

Біологія (Мелітополь)

Програмна інженерія

Всі (ІКТ, ІФФ)

Прг

Іноземна мова

Комп'ютерні науки

ІКТ

Прг

Іноземна мова

МІЕСТ

Математика

Комп'ютерна інженерія

Всі за винятком:

Прг

Іноземна мова

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Хімічна технологія

ІТІ

Прг

Хімія

Електронні пристрої та системи

ІТІ

Прг

Математика

Харчові технології та інженерія

ІТІ

Прг

Хімія

Видавничо-поліграфічна справа

ІФМК

Прг

Іноземна мова

Соціальна робота

Всі за винятком:

Прг

Педагогіка

МІЕСТ

Біологія (Мелітополь)

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

ПІЕП

Технології соціальної роботи (Полтава)

РІ

Педагогіка

Готельно-ресторанна справа

ММІРоЛ

Прг

Іноземна мова (Миколаїв)

Туризм

Всі за винятком:

Прг

Іноземна мова

ММІРоЛ

Іноземна мова (Миколаїв)

Автомобільний транспорт

ІТІ

Прг

Математика

 

Програма співбесіди зі вступниками на старші курси освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і освітнього ступеня «бакалавр», яким Правилами прийому надане право на вступ до ВНЗ за співбесідою

 

Фахові вступні випробування на всі ОКР в Університеті "Україна" (м. Київ) 

МС – молодший спеціаліст, Б – бакалавр, С – спеціаліст, М – магістр

№ з/п

Інститут / Факультет

Галузь знань

Спеціальність

МС

Б

С

М

1

Права та суспільних відносин

Право

Право

Прг

Прг

Прг

Прг

 

Соціальні та поведінкові науки

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

 

 

Прг 

2

Економіки та менеджменту

 

 

 

Управління та адміністрування

 

 

 

Маркетинг

Прг

Прг

Прг

Прг

Облік і оподаткування

Прг

Прг

Прг

Прг

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Прг

Прг

Прг

Менеджмент

 

Прг

Прг

Прг

Публічне управління та адміністрування

 

Прг

Прг

Прг

3

Соціальних технологій

Соціальна робота

Соціальна робота

Прг

Прг

Прг

Прг

Охорона здоров’я

Фізична реабілітація

 

Прг

Прг

Прг

Освіта Спеціальна освіта      
Прг

Соціальні та поведінкові науки

Психологія

 

Прг

Прг

Прг

4

Філології та масових комунікацій

Журналістика

Журналістика (Видавнича справа та редагування)

Прг

Прг

 


Журналістика

Журналістика

 

Прг

Прг

Прг

Сфера обслуговування

Туризм

Прг

Прг

 

 

Виробництво та технології

Видавництво та поліграфія

 

Прг

Прг

 

Гуманітарні науки

Філологія (українська мова та література)

 

Прг

 

Прг

Філологія (східні мови (турецька, арабська, китайська, японська)   Прг    

Філологія (переклад)

 

Прг

Прг

Прг

Культура і мистецтво

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Прг

Прг

Прг

Прг

5

Інженерно-технологічний

Культура і мистецтво

Дизайн

 

Прг

Прг

Прг

Хімічна та біоінженерія

Хімічні технології та інженерія

Прг

Прг

Прг

Прг

Виробництво та технології

Харчові технології

Прг

Прг

Прг

Прг

Електроніка та телекомунікації

Електроніка

 

Прг

Прг

Прг

Транспорт

Автомобільний транспорт

Прг

Прг

Прг

Прг

6

Комп’ютерних технологій

 

Інформаційні технології

 

Інженерія програмного забезпечення

Прг

Прг

Прг

Прг

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

Прг

Прг

Прг

Комп'ютерна інженерія

Прг

Прг

Прг

Прг

7

Біомедичних технологій

Біологія

Біологія

 

Прг

Прг

Прг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові іспити зі спеціальностей при вступі на ОКР "спеціаліст" і освітній ступінь "магістр" на основі базової або повної вищої освіти з інших напрямів підготовки в Університет "Україна" (м. Київ)

№ з/п

Інститут / Факультет

Спеціальності ОКР «спеціаліст» 

Спеціальності ОКР «магістр» 

1

Права та суспільних відносин

Право

Господарське право

Право

Господарське право

 

 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародне право

2

Економіки та менеджменту

Маркетинг

Макроекономіка

 

Маркетинг

Макроекономіка

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Менеджмент

Менеджмент

3

Соціальних технологій

Фізична реабілітація

Біологія

Фізична реабілітація

Біологія

    Спеціальна освіта Біологія

Психологія

Педагогіка

Психологія

Педагогіка

Соціальна робота

Соціальна робота

4

Філології та масових комунікацій

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Українська мова

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Українська мова

Філологія (переклад)

Філологія (переклад)

Журналістика

Журналістика

 

 

Філологія (українська мова та література)

Видавництво та поліграфія

Українська мова

 

 

5

Інженерно-технологічний

Дизайн

Теорія дизайну

Дизайн

Теорія дизайну

Електроніка

Теорія електричних кіл і пристрої аналогової електроніки

Електроніка

Теорія електричних кіл і пристрої аналогової електроніки

Хімічні технології та інженерія

Основи технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічні технології та інженерія

Основи технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Харчові технології

Технології харчування

Харчові технології

Технології харчування

Автомобільний транспорт

Автомобільні двигуни

Автомобільний транспорт

Автомобільні двигуни

6

Комп’ютерних технологій

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Бази даних

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Бази даних

Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні мережі

Комп'ютерна інженерія

Комп’ютерні мережі

Інженерія програмного забезпечення

Об’єктно-орієнтоване програмування

Інженерія програмного забезпечення

Об’єктно-орієнтоване програмування

7

Біомедичних технологій

Біологія

Біологія

Біологія

Біологія

Англійська мова (для бакалаврів усіх напрямів підготовки, які вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" / освітній ступінь "магістр")

 

 

Іспити при вступі на ОКР "спеціаліст" і освітній ступінь "магістр" на основі базової або повної вищої освіти по мережі Університету "Україна"

Галузь знань

Спеціальність

Спеціаліст

Магістр

на основі базової або повної вищої освіти 

Код

Назва

Код

Назва

за спорідненими спеціальностями

за іншими спеціальностями

за спорідненими спеціальностями

за іншими спеціальностями

01 Освіта

016

Спеціальна освіта

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Біологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Біологія для всіх, за винятком:

ММІРоЛ Педагогіка

02

Культура і мистецтво

022

Дизайн

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Теорія дизайну

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Теорія дизайну

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

03

Гуманітарні науки

035

Філологія (переклад)

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

Філологія (українська мова та література)

 

 

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

05

Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Фаховий іспит

Іноземна мова
Додатково Економічна теорія

Фаховий іспит

Іноземна мова
Додатково Економічна теорія
053 Психологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка
054 Соціологія

 

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка

055

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 

 

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Міжнародне право

06

Журналістика

061

Журналістика

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Українська мова

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит»

Додатково

Макроекономіка

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Економіка підприємства», «Облік і аудит»

Додатково

Макроекономіка

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит»

Додатково

Макроекономіка

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Фінанси і кредит»

Додатково

Макроекономіка

073

Менеджмент

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій та адміністрування»

Додатково

Макроекономіка

для всіх, за винятком:

ММІРоЛ Економічна теорія

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій та адміністрування»

Додатково

Макроекономіка

для всіх, за винятком:

ММІРоЛ Економічна теорія

074

Публічне управління та адміністрування

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування»

Додатково

Макроекономіка

для всіх, за винятком:

ММІРоЛ Економічна теорія

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування»

Додатково

Макроекономіка

075

Маркетинг

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Маркетинг», «Товарознавство і комерційна діяльність»

Додатково

Макроекономіка

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Маркетинг», «Товарознавство і комерційна діяльність»

Додатково

Макроекономіка

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фаховий іспит

Іноземна мова
Додатково Макроекономіка

Фаховий іспит

Іноземна мова
Додатково Макроекономіка

08

Право

081

Право

Фаховий іспит

Іноземна мова

Для випускників «Міжнародного права» додатково

Господарське право

Фаховий іспит

Іноземна мова

Для випускників «Міжнародного права» додатково

Господарське право

09

Біологія

091

Біологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Біологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Біологія

10 Природничі науки 101 Екологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Екологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Екологія

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерна математика”, «Програмне забезпечення систем»

Додатково

Об’єктно-орієнтоване програмування

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерна математика”, «Програмне забезпечення систем»

Додатково

Об’єктно-орієнтоване програмування

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Додатково

Бази даних

для всіх, за винятком:

МІЕСТ

Екологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Додатково

Бази даних

123

Комп’ютерна інженерія

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Додатково

Комп’ютерні мережі

Фаховий іспит

Іноземна мова

для спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»

Додатково

Комп’ютерні мережі

16

Хімічна та біоінженерія

161

Хімічні технології та інженерія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Основи технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Основи технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

17

Електроніка та телекомунікації

171

Електроніка

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Теорія електричних тіл і пристрої аналогової електроніки

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Теорія електричних тіл і пристрої аналогової електроніки

18

Виробництво та технології

181

Харчові технології

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Технології харчування

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Технології харчування

22

Охорона здоров’я

227

Фізична реабілітація

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Біологія

для всіх, за винятком:

МІЕСТ

Психологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Біологія

для всіх, за винятком:

МІЕСТ

Психологія

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка

для всіх, за винятком:

МІЕСТ

Психологія

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Педагогіка

для всіх, за винятком:

МІЕСТ

Психологія

24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа    

Фаховий іспит

Іноземна мова


Додатково Економічна теорія
242 Туризм

Фаховий іспит

Іноземна мова
Додатково Економічна теорія
   

27

Транспорт

274

Автомобільний транспорт

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Автомобільні двигуни

Фаховий іспит

Іноземна мова

Додатково

Автомобільні двигуни