ДЕПАРТАМЕНТИ ТА ЇХНІ ПІДРОЗДІЛИ

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Проректор з навчально-виховної роботи

КОРОТЄЄВА Антоніна Вікторівна  

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 604

422-50-27

внутрішній 315

(067)-406-53-90

e-mail: antoninakrtv@gmail.com

 

Управління навчально-виховної роботи

Начальник управління

ВЕДЕНЄЄВА Ольга Анатоліївна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 703

422-50-23

внутрішній 373

(067)-504-99-56

e-mail: vedeneeva@list.ru

 

Заступник начальника управління з навчально-методичної роботи

ДОВБІУС Інна Олександрівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 702в

422-50-32

(067)-406-53-92

e-mail: nmviddil@ukr.net

 

Відділ ліцензування, акредитації та оформлення документів про освіту

Начальник відділу

НИГОДА Людмила Григорівна

вул. Львівська, 23, корпус 2, каб. 502

425-29-13

внутрішній 129

(067)-406-53-95

e-mail:

 

Відділ організації навчального процесу

Начальник відділу

СОСЕДКО Марина Миколаївна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 702

422-50-24

внутрішній 374

e-mail: onp_viddil@meta.ua
 

Адміністратор ЄДБО

ФЕЩЕНКО Тетяна Павлівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 702

422-50-24

внутрішній 374

(096)-161-18-09

e-mail: karolin2006@yandex.ru

 

Центр технічного забезпечення навчального процесу

Завідувач центру

БЕССАРАБ Петро Герасимович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 702а

409-27-65

внутрішній 372

(067)-505-76-54

e-mail: capz@ukr.net

 

Заступник завідувача центру

БОЛХОВІТІН Федір Миколайович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 704

423-44-43

внутрішній 372

e-mail: capz@ukr.net

 

Відділ обліку особових справ студентів та видачі дипломів

Начальник відділу

НАСОНОВА Наталія Станіславівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 403а

422-50-26

(093)-022-79-10

e-mail: studstil.vmurol@yandex.ru

 

Відділ організації виховної роботи

СИДОРЕНКО Віталій Анатолійович

Начальник відділу

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 701

409-27-65

внутрішній 384

(067)-328-28-22

e-mail: vitaliksydorenko@ukr.net

 

Центр інклюзивних технологій навчання

Начальник центру

ШАПОВАЛОВА Яна Юріївна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 108 

409-27-65

внутрішній 313

(067)-231-18-64

e-mail: centreITN@bigmir.net

  

Практичний психолог

ЗАЙЧЕНКО Маргарита Ігорівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 109

409-27-65

внутрішній 385

 

Медичний пункт

Медична сестра

СЕРГІЙЧУК Дар’я Петрівна

вул. Львівська, 23, корпус 3, каб. 202

424-94-35

внутрішній 635

(063)-710-91-45

 


Навчально-науковий інститут відкритої освіти

Директор інституту

МАЙБОРОДА Олена Вікторівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 702

423-72-30

(067)-656-48-94

(067)-235-24-00

e-mail: ind_uu@ukr.net, elenamay@hotmail.com


 

Бібліотека

Директор бібліотеки

КОЛЕСНИКОВА Ніна Петрівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 601

424-49-56

внутрішній 653

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 601, 602

внутрішній 361

(067)-235-23-98

e-mail: nina25@i.ua

 

Заступник директора

ПАНАСЮК Наталія Володимирівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 201

424-49-56

внутрішній 653

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 601

внутрішній 361

(098)-021-74-66

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Проректор з наукової роботи 

вул. Львівська, 23, корпус 3, поверх 3, каб. 306

 

 

Науково-дослідна частина

Начальник частини

НІКУЛІНА Ганна Федорівна

вул. Львівська, 23, корпус 3, поверх 4, каб. 410

(067)-328-28-21

e-mail: nikulina-ndd@ukr.net, nikulina@vmurol.com.ua

 

Заступник начальника частини з підготовки фахівців вищої кваліфікації (аспірантура)

РИЖУК Олександр Миколайович

вул. Львівська, 23, корпус 2, каб. 510

(067)-749-32-47

(066)-478-33-43

e-mail: aspirantura_ukraine@ukr.net

 

Вчений секретар

КАРПЕНКО Ольга Андріївна

вул. Львівська, 23, корп. 2, каб. 501

409-24-15

(067)-230-06-99

e-mail: talanchuk_pm@ukr.net

 

Відділ організації наукової діяльності

Начальник відділу

 

 

Відділ впровадження наукових досліджень та комерціалізації діяльності

Начальник відділу

МАКАРЧУК Маріанна Петрівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, поверх 3, каб. 309

422-50-38

(067)-538-31-67

e-mail: grantymobilni@gmail.com

 

Головний редактор наукових видань   

НЕДАШКІВСЬКИЙ Сергій Миколайович

(050)-382-49-10

e-mail: fantus@bigmir.net

 

Головний редактор українського наукового журналу "Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації"

БЕБИК Валерій Михайлович

Адреса: вул. Львівська, 23, корпус 3, каб. 509

422-50-29

Адреса: вул. Хорива, 1г, каб. 37

425-29-39, вн. 121

(063)-353-11-19

(097)-599-20-58

e-mail: V_bebyk@ukr.net, bebyk@vmurol.com.ua

 

Науково-дослідна кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

Завідувач кафедри

БЕБИК Валерій Михайлович

Адреса: вул. Львівська, 23, корпус 3, каб. 509

422-50-29

Адреса: вул. Хорива, 1г, каб. 37

425-29-39, вн. 121

(063)-353-11-19

(097)-599-20-58

e-mail: V_bebyk@ukr.net, bebyk@vmurol.com.ua

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проректор з міжнародної діяльності

КОЛОСОВ Володимир Миколайович

вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 308

422-50-38

(097)-385-07-24

e-mail: vladko1947@ukr.net

 

Управління міжнародної діяльності

Начальник управління

ЧЕЛНОКОВ Максим Володимирович

вул. Львівська, 23, корп. 1, каб. 308

422-50-38

+380-99-097-46-79 

+380-67-487-50-67
Viber: +380-67-487-50-67
Skype: inter uu

e-mail: inter.uu@ukr.netinter.uu17@gmail.com.

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ

Перший проректор

КУЧЕРЯВИЙ Іван Тихонович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 804

422-50-36

(067) 448-46-54

 

Заступник керівника департаменту по роботі з територіально відокремленими структурними підпрозділами

ПЕТРОЧЕНКО Світлана Володимирівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 805

422-50-37

(067)-441-19-36

e-mail: svetlana_bcv@ukr.net

 

Відділ організаційної роботи і контролю

Начальник відділу

ЗИМЕНКО Світлана Василівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 404

422-50-19

(067)-503-64-52

e-mail: office@vmurol.com.ua, zimenko2@vmurol.com.ua

 

Юрист

ІЩЕНКО Юлія Сергіївна

вул. Львівська, 23, корпус 2, каб. 103

(097)-851-10-43

e-mail: yuliya-yurchenko93@mail.ru

 

 

Відділ кадрів

Начальник відділу

ГЕРГЕЛЬ Тетяна Анатоліївна

вул. Львівська, 23, корпус 2, каб. 107

422-50-33

(067)-226-30-54

e-mail: gergel@vmurol.com.ua

 

Військово-обліковий сектор

Завідувач сектору

СТАФІЙЧУК Тетяна Сергіївна

вул. Львівська, 23, корпус 2, каб. 107

422-50-33

(067)-320-10-53

e-mail: gergel@vmurol.com.ua

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Директор департаменту стратегії розвитку університету

КОЛЯДА Оксана Петрівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, 4 поверх, каб. 407

423-06-45

(067)-505-93-43

e-mail: oksanap.kolyada@gmail.com

 

Відділ маркетингу, реклами та управління проектами

Начальник відділу

ЗЕЛЕНЬКО Тетяна Анатоліївна

вул. Львівська, 23, корпус 1, 4 поверх, каб. 407

423-06-45

(067)-230-06-91

e-mail: zelenko@bigmir.net

 

ЗИМБАЛЕВСЬКА Юлія Вікторівна

(097)-580-07-02

e-mail: yuz70@yandex.ru

 

ДАБІЖА Віра Василівна

(096)-777-61-90

e-mail: verynchik@ukr.net

 

Музей університету

Директор музею

СУЩЕНКО Алла Михайлівна

 

Редакція газети "Університет "Україна"

Відповідальний редактор

УРБАН Анатолій Адольфович

вул. Львівська, 23, корпус 2, підвал

424-40-69

(097)-506-59-68

 

Центр художньої творчості

Директор центру

ГАВРИЛЮК Наталія Василівна

вул. Львівська, 23, корпус 2, 6 поверх

(067)-238-93-52

e-mail: tsentr_stud_tvorch@ukr.net

 

Центр інформаційно-технічного забезпечення

Завідувач центру

НЕДАШКІВСЬКИЙ Сергій Миколайович

(050)-382-49-10

e-mail: fantus@bigmir.net

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТИНГЕНТУ

 

Навчально-методичний центр організації наскрізного навчання

Начальник центру

вул. Львівська, 23, корпус 1, 1 поверх, каб. 110

 

Науково-освітній центр патріотичного виховання молоді

Керівник центру

МЕЛЬНИЧУК Юрій Леонідович

вул. Львівська, 23, корпус 1, 1 поверх, каб. 106

409-27-62

424-70-08

(096)-298-11-72

 

Відділ формування контингенту та довузівської підготовки

Головний фахівець

МАРЦИНОВСЬКА Злата Володимирівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 105

423-08-27

(068)-118-68-87

e-mail: proforient@ukr.net

 

 

Приймальна комісія

Відповідальний секретар

ВЕДЕНЄЄВА Ольга Анатоліївна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 703

422-50-23

внутрішній 373

(067)-504-99-56

e-mail: vedeneeva@list.ru

 

Відділ інформаційного забезпечення

Начальник відділу

ГРИЦАНЧУК Геворг Олександрович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 104

409-27-62, 424-70-08

(067)-464-14-35

e-mail: pkuu@vmurol.com.ua

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ

Фінансовий директор

ЖУРАВЛЬОВА Валентина Миколаївна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 505

422-50-15

внутрішній 354

e-mail: zhuravlova.v.m@gmail.com, valentina@vmurol.com.ua

 

Головний бухгалтер

ПРИШЕДЬКО Олександр Сергійович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 506

422-50-18

e-mail: prishedko@vmurol.com.ua

 

Заступник головного бухгалтера

ГОРБАТОК Катерина Григорівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 506

422-50-18

e-mail: kat@vmurol.com.ua

 

Відділ централізованої бухгалтерії

Начальник відділу

ГОРБАЧЕНКО Людмила Петрівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 502

422-50-16

e-mail: luda@vmurol.com.ua

 

Відділ обліку матеріально-технічних цінностей

Начальник відділу

РУБАНІК Наталія Григорівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 502

422-50-16

(067)-442-98-28

e-mail: rubanik@vmurol.com.ua, kat@vmurol.com.ua

 

Відділ нормування праці та нарахування заробітної плати

Начальник відділу

ПАЛАДІЄВА Наталія Олексіївна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 506

422-50-18

e-mail: paladieva@vmurol.com.ua

 

Відділ обліку та розрахунків зі студентами

Начальник відділу 

КАПУСТИНСЬКА Тетяна Львівна

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 503

422-50-21

e-mail: kapustinska@vmurol.com.ua

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Директор департаменту господарської роботи

КИРИЛЕНКО Вадим Валентинович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 909

422-50-34

(067)-238-62-19

e-mail: i.midav-86@gmail.com

 

Заступник директора департаменту господарської роботи

ОКОНЧУК Василь Андрійович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 909

423-06-45

(067)-247-89-76

e-mail: lesya@vmurol.com.ua

 

Інженер з охорони праці

ПІКОЖ Василь Васильович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 909

424-23-03

(050)-380-01-38

e-mail: town-f@rambler.ru

 

Охорона І корпусу

409-27-69

 

Охорона ІІ корпусу

409-24-17

 

Охорона ІІІ корпусу

409-27-68

 

Завідувач господарством

ГРИБ Сергій Валерійович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 909

423-06-45

 

Завідувач господарством

 ДРЕДІТОВ Анатолій Юхимович

вул. Хорива, 1г, вестибюль

425-67-16

 

Служба головного енергетика

Головний енергетик - начальник служби

КОНОВАЛ Олександр Іванович

вул. Львівська, 23, корпус 1, каб. 905

422-50-22

внутрішній  395

(067)-320-10-52

e-mail: levnik@ukr.net

 

Гараж

вул. Львівська, 23, корпус 3

 

Вахта адмінкорпусу

вул. Хорива, 1г

425-67-16

 

Науково-практичний медико-реабілітаційний центр

вул. Львівська, 23, корпус 2, пов. 0

423-34-03

 

Медичний пункт

Медична сестра

СЕРГІЙЧУК Дар’я Петрівна

вул. Львівська, 23, корпус 3, каб. 202

424-94-35

(063)-710-91-45